Lista Pracowników IPPT PAN

Stan na dzień 27-08-2009

NAZWISKO

IMIĘ

JEDNOSTKA

ORGANIZACYJNA

TELEFON

POKÓJ

MAIL

bezp

wew

Aleksiejuk

Mikołaj

ZAF


254

533

maleks@ippt.gov.pl

Atamaniuk

Barbara

ZTOC


175

115

batama@ippt.gov.pl

Augustynowicz

Maria

DK

826 98 02

119

626

augustyn@ippt.gov.pl

Bajer

Czesław

ZTI


265

435

cbajer@ippt.gov.pl

Balcerzak

Andrzej

ZAF


223

529

abalcerz@ippt.gov.pl

Banach

Zbigniew

ZTOC


175

115

zbanach@ippt.gov.pl

Bartoszewicz

Anna

ZU


174

510

abart@ippt.gov.pl

Basista

Michał

ZMM

828 53 74

212

143

mbasista@ippt.gov.pl

Bednarek

Tomasz

ZMK


412

422

bednarek@ippt.gov.pl

Beluch

Ewa

DK


119

627


Białas

Marcin

ZMM


435

147

mbialas@ippt.gov.pl

Bienia

Mariusz

ZWM


286

410, 9, 10


Blim

Anna

ZTOC


425

338

anna.blim@ippt.gov.pl

Błachowski

Bartłomiej

ZTI


417

442

bblach@ippt.gov.pl

Błoński

Sławomir

ZMiFP


413

312

sblonski@ippt.gov.pl

Bogacz

Roman

ZTI


313

434

rbogacz@ippt.gov.pl

Bojar

Konrad

ZMK


144

811

kbojar@ippt.gov.pl

Borkowska

Bogumiła

DIiW


208

508B

bbor@ippt.gov.pl

Borkowski

Adam

ZTI

656 64 39

313

434

abork@ippt.gov.pl

Brandt

Andrzej

ZPEKOB

826 31 43

217

332/345/- 9

abrandt@ippt.gov.pl

Brokowski

Andrzej

ZAF


431

536


Chmielewski

Leszek

ZMK


144

418

lchmiel@ippt.gov.pl

Chmielowiec

Andrzej

ZMiFP


449

324

achmielo@ippt.gov.pl

Chojnacki

Andrzej

ZWM


286

- 70


Chwieduk

Dorota

ZPEKOB


339

121

dchwied@ippt.gov.pl

Ciesielska

Aneta

Kancelaria

827 46 23

116

21

aciesiel@ippt.gov.pl

Cieślak

Aneta

DF


188

614


Cieślak

Witold

ZWM


274

48


Cybulski

Andrzej

ZMiFP


161

211

acybul@ippt.gov.pl

Czak

Mirosław

RP

826 98 23

123

620

kadry@ippt.gov.pl

Czechowicz

Mieczysław

ZPEKOB


419

122

mczech@ippt.gov.pl

Czerwińska

Justyna

ZMiFP


450

310

jczer@ippt.gov.pl

Czubacka

Urszula

ZMM


204

133

uczubac@ippt.gov.pl

Czubkowska

Sylwia

DOI


164

426

sczubko@ippt.gov.pl

Danicki

Eugeniusz

ZAF


285

534

edanicki@ippt.gov.pl

Dawidziuk

Marek

ZMM


260

233

mdawid@ippt.gov.pl

Dąbrowski

Andrzej

ZMiFP


423

328


Dąbrowski

Piotr

ZWM


251, 286

610, 10, 9

pdab@ippt.gov.pl

Dębowski

Tomasz

ZAF


163

532

tdebow@ippt.gov.pl

Dietrich

Lech

ZWM

826 98 00

262

035

ldietr@ippt.gov.pl

Dłużewski

Paweł

ZMK


184

424

pdluzew@ippt.gov.pl

Dobrzyński

Leszek

DTA


143

- 5


Dolińska

Izabela

DPiZP

826 25 22

442

113

idolin@ippt.gov.pl

Doliński

Krzysztof

DO

828 74 79

112, 216

620/416

kdolin@ippt.gov.pl

Draczyński

Antoni

DTA


143

- 5


Dunajska- Ciechańska

Anastazja

DOI


128

612

aduncie@ippt.gov.pl

Dybko

Mikołaj

DIiW


277

132

mdybko@ippt.gov.pl

Dyniewicz

Bartłomiej

ZTI


265

435

bdynie@ippt.gov.pl

Dynowski

Roman

ZU


166

517

kdynow@ippt.gov.pl

Dzieniszewski

Wojciech

ZPEKOB


171

334

wdenis@ippt.gov.pl

Ekiel-Jeżewska

Maria

ZMiFP


227

323

mekiel@ippt.gov.pl

Figurska

Małgorzata

ZMiFP


161

311

mfigur@ippt.gov.pl

Florczak

Krzysztof

DTA


143

- 5


Frąś

Teresa

ZMM


418

238

tfras@ippt.gov.pl

Galińska

Hanna

DPiKBN


358

119

hgali@ippt.gov.pl

Gambin

Barbara

ZU


251

509

bgambin@ippt.gov.pl

Glinicki

Michał

ZPEKOB


239

330/239/- 9

mglinic@ippt.gov.pl

Główka

Anna

DSP

826 98 23

123

620

aglowka@ippt.gov.pl

Gnatowski

Michał

ZTI


429

438

mignat@ippt.gov.pl

Gołubowska

Barbara

ZTOC


430

117

bgolub@ippt.gov.pl

Górzyńska-Lengiewicz

Anna

ZMM


453

140


Graczak

Gabriela

DPiKBN


272

201

ggraczak@ippt.gov.pl

Graczykowski

Cezary

ZTI


432

440

cgraczyk@ippt.gov.pl

Gradys

Arkadiusz

ZTOC


211

343

argrad@ippt.gov.pl

Grubba

Arkadiusz

DIiW


329

154

arek@ippt.gov.pl

Grzebielichowski

Erwin

ZWM


340

- 60

egrzeb@ippt.gov.pl

Grzechnik

Zofia

DRP

828 53 72

117

616


Grzędziński

Janusz

ZTI


345

441

jgrzedz@ippt.gov.pl

Gudziński

Rafał

DIiW


206

806

graf@ippt.gov.pl

Gutkiewicz

Piotr

ZAF


248

537

pgutkie@ippt.gov.pl

Gutkowski

Witold

ZMK


192

419

wgutkow@ippt.gov.pl

Gutowska

Hanna

BIBLIOTEKA

826 74 10

201

44

library@ippt.gov.pl

Gutweter

Anna

DWZ

826 64 23

142

621

agutwet@ippt.gov.pl

Hat-Plewińska

Beata

ZmiFP


411

326

bhat@ippt.gov.pl

Hoffman

Jacek

ZWM


236

034

jhoffman@ippt.gov.pl

Holnicki-Szulc

Jan

ZTI

828 74 93

355

430

holnicki@ippt.gov.pl

Hołobut

Paweł

SPDS


195

409

pholob@ippt.gov.pl

Hulboj

Ewa

Kancelaria

827 46 23

116

21

ehulboj@ippt.gov.pl

Imiełowski

Szymon

ZTI


267

437

simiel@ippt.gov.pl

Jabłoński

Tomasz

ZMK


144

811

tjablon@ippt.gov.pl

Jackiewicz

Dorota

ZMM


438

145


Jaczyńska

Ewa

DIiW


206

806

ejaczyn@ippt.gov.pl

Jaczyński

Maciej

DIiW


208

127

mjaczyn@ippt.gov.pl

Janas

Marek

DPP


321

417

mjanas@ippt.gov.pl

Jebauer

Steffen

ZmiFP


413

312

sjebauer@ippt.gov.pl

Jendo

Stefan

ZMK


192

419

sjendo@ippt.gov.pl

Janczur

Ryszard

ZPEKOB


196

123

rjanczur@ippt.gov.pl

Jankowski

Łukasz

ZTI


428

432

ljank@ippt.gov.pl

Jarecki

Leszek

ZTOC


209

335

ljarecki@ippt.gov.pl

Jarząbek

Dariusz

ZMM


434

231


Jezierska

Katarzyna

DIiW


206

108

kjezier@ippt.gov.pl

Jędrych

Dariusz

ZWM


262, 286

410, 10, 9

djed@ippt.gov.pl

Jędrzejewska

Aneta

DF

828 53 76

188

111

finanse@ippt.gov.pl

Jędrzejuk

Hanna

ZPEKOB


339

121

hjedrze@ippt.gov.pl

Jóźwiak-Niedźwiedzka

Daria

ZPEKOB


310

331/345/- 9

djozwiak@ippt.gov.pl

Jurczak

Grzegorz

ZMK


131

412

gjurcz@ippt.gov.pl

Karłowicz

Paweł

ZU

 

 

 

pkarl@ippt.gov.pl

Karpiński

Mikołaj

ZMiFP


446

327

mkarpin@ippt.gov.pl

Karwat

Piotr

ZU


314

522

pkarwat@ippt.gov.pl

Kaźmierczak

Bogdan

ZMiFP


450

310

bkazmier@ippt.gov.pl

Kąkol

Jolanta

DZTiAN

826 30 39

121

39


Kędzierski

Marcin

ZMiFP


448

321

mkedz@ippt.gov.pl

Kiełczyński

Piotr

ZAF


416

531

pkielczy@ippt.gov.pl

Kimak

Maria

DB


126

114

mkimak@ippt.gov.pl

Klimonda

Ziemowit

ZU


314

522

zklim@ippt.gov.pl

Kleiber

Michał

ZMK

827 46 92

259

425

mkleiber@ippt.gov.pl

Kłosińska

Bożena

DTA

826 30 39

121

39

bklosin@ippt.gov.pl

Knabel

Jarosław

ZMK


289

413

jknabel@ippt.gov.pl

Kochutek

Teresa

DF

828 53 76

188

614

finanse@ippt.gov.pl

Kokot

Marek

ZTI


432

440

mkokot@ippt.gov.pl

Kolanek

Krzysztof

ZMK


247

710

kkolanek@ippt.gov.pl

Kołakowski

Przemysław

ZTI


103

431

pkolak@ippt.gov.pl

Kołbuk

Dorota

ZTOC


425

338

dkolbuk@ippt.gov.pl

Konowrocki

Robert

ZTI


319

436

rkonow@ippt.gov.pl

Kopik

Robert

ZMM


246/444

-13/-14


Korczyk

Piotr

ZMiFP


413

312

pkor@ippt.gov.pl

Kossecka

Elżbieta

ZPEKOB


171

334

ekossec@ippt.gov.pl

Kotowski

Stefan

ZSiDU


284

509

skot@ippt.gov.pl

Kotulski

Zbigniew

SPDS


264

239

zkotulsk@ippt.gov.pl

Kovalchuk

Vasyl

ZTOC


433

116

vkoval@ippt.gov.pl

Kowalczyk

Maciej

ZMiFP


423

328

mkowal@ippt.gov.pl

Kowalczyk

Piotr

ZMK


257

421

pkowalcz@ippt.gov.pl

Kowalczyk

Tomasz

ZMiFP


161

311

tkowalcz@ippt.gov.pl

Kowalczyk-Gajewska

Katarzyna

ZMM


435

147

kkowalcz@ippt.gov.pl

Kowalewski

Tomasz

ZMiFP

826 98 03

422

320

tkowale@ippt.gov.pl

Kowalewski

Zbigniew

ZWM


205

036

zkowalew@ippt.gov.pl

Kowalska

Zofia

ZSiDU


284

509

zkowal@ippt.gov.pl

Krakowian

Piotr

ZU


459

220

pkrakow@ippt.gov.pl

Krasicki

Tadeusz

ZAF


165

530

tedkras@ippt.gov.pl

Kraskowski

Jan

ZWM


286

- 70

jkraskow@ippt.gov.pl

Krawczyk

Andrzej

DAT

826 65 08

295

613

akraw@ippt.gov.pl

Krawczyk

Kazimierz

ZU


165

517

kkrawczy@ippt.gov.pl

Kruglenko

Eleonora

ZU


414

222

Eleonora.Kruglenko@ippt.gov.pl

Kucharski

Stanisław

ZMM


141/464

465/466

235/229

- 21/232

skucharski@ippt.gov.pl

Kuciński

Jacek

DPiZP


145

111

jacek.kucinski@kpk.gov.pl

Kuczyńska

Beata

Archiwum


116

21

bkuczyn@ippt.gov.pl

Kujawska

Tamara

ZU


178

519

tkujaw@ippt.gov.pl

Kukla

Dominik

ZWM


262

035

dkukla@ippt.gov.pl

Kulpa

Zenon

ZMK


183

409

zkulpa@ippt.gov.pl

Kursa

Michał

ZMM


304

134

mkursa@ippt.gov.pl

Lamparska

Diana

ZMiFP


448

321

dlampar@ippt.gov.pl

Lankiewicz

Emilia

DK

826 98 02

119

626

enalezyt@ippt.gov.pl

Laprus

Włodziemierz

KPK


137

125A

wlodzimierz.laprus@kpk.gov.pl

Larecki

Wiesław

ZTOC


175

115

wlarecki@ippt.gov.pl

Lejman

Artemina

DZTiAN

826 30 39

244

128

alej@ippt.gov.pl

Lekszycki

Tomasz

ZU


326

221

tlekszyc@ippt.gov.pl

Lempkowski

Bogusław

DIiW

826 60 22

208

127

blemp@ippt.gov.pl

Lengiewicz

Jakub

ZMM


304

134

jleng@ippt.gov.pl

Leśnicka

Anna

GK

826 98 13

114

625

alesnicka@ippt.gov.pl

Levintant-Zayonts

Neonila

ZMM


261

230

neonila@ippt.gov.pl

Lewandowska

Alfreda185

29

alewan@ippt.gov.pl

Lewandowska

Bogusława

DB

826 01 29

247

28

blewando@ippt.gov.pl

Lewandowski

Marcin

ZU


407

521

mlew@ippt.gov.pl

Lipińska

Katarzyna

DPiKBN


272

120

klipin@ippt.gov.pl

Lipniacki

Tomasz

ZMiFP


409

325

tlipnia@ippt.gov.pl

Litniewski

Jerzy

ZU


238

511

jlitn@ippt.gov.pl

Luckner

Henryk

ZMM


260

233

luckner@ippt.gov.pl

Łęga

Lilla

DTA


124

portiernia


Łyszkiewicz

Agnieszka

DKB

826 98 34

255

133

alyszk@ippt.gov.pl

Maciejewski

Grzegorz

ZMK


420

414

gmaciej@ippt.gov.pl

Maciejewski

Jan

ZMM


436

139

jmaciej@ippt.gov.pl

Mackiewicz

Sławomir

ZAF


248

537

smackiew@ippt.gov.pl

Magdziak

Agnieszka

ZTI


432

437


Maj

Michał

ZMM


177

223

mimaj@ippt.gov.pl

Makowski

Karol

ZMiFP


229

209

kmak@ippt.gov.pl

Malinowski

Jan

ZWM


347

- 10

jmalin@ippt.gov.pl

Małachowska-Tymkiewicz

Joanna

DWZ

826 64 23

826 65 93

142

621

jmalat@ippt.gov.pl

Marks

Maria

ZPEKOB


310

331/345/- 9

mmarks@ippt.gov.pl

Marks

Wojciech

ZPEKOB


339

121

wmarks@ippt.gov.pl

Martens

Agnieszka

ZTOC


430

117

amartens@ippt.gov.pl

Matecka

Teresa

DF

826 69 16

120

615


Matejek

Piotr

DPiZP


198

125

pmatejek@ippt.gov.pl

Maździarz

Marcin

ZMK


131

412

mmazdz@ippt.gov.pl

Meissner

Mirosław

ZPEKOB


317

124

mmeissn@ippt.gov.pl

Mierzejewska

Jadwiga

DB


126

114

yagdin@ippt.gov.pl

Mikułowski

Grzegorz

ZTI


428

432

gmikulow@ippt.gov.pl

Misztal-Faraj

Beata

ZTOC


425,426

338

bfaraj@ippt.gov.pl

Miśtal

Anna

DK


119

627


Mizera

Andrzej

ZU


414

222

amizera@ippt.gov.pl

Mizerski

Krzysztof

ZAF


431

536

kmizer@ippt.gov.pl

Mościcki

Tomasz

ZWM


236

034

tmosc@ippt.gov.pl

Motylewski

Jerzy

ZTI


197

444

jmotyl@ippt.gov.pl

Motylewski

Łukasz

ZTI


153

429

lmotyl@ippt.gov.pl

Mróz

Arkadiusz

ZTI


345

441

amroz@ippt.gov.pl

Mróz

Krzysztof

ZMK


420

414

kmroz@ippt.gov.pl

Mróz

Małgorzata

ZTI


432

440

mmroz@ippt.gov.pl

Mróz

Zenon

ZMM

827 75 71

139

136

zmroz@ippt.gov.pl

Myłyk

Anna

ZMiFP


421

322

amylyk@ippt.gov.pl

Nalepka

Kinga

ZMM


418

238


Nasalski

Wojciech

ZTOC


189

337

wnasal@ippt.gov.pl

Nieniewski

Mariusz

ZMK


321

417

mnieniew@ippt.gov.pl

Nowacki

Wojciech

D/ZMM

826 89 11

112/401

620/234

wnowacki@ippt.gov.pl

Nowak

Zdzisław

ZMM


454

142

znowak@ippt.gov.pl

Nowicki

Andrzej

DN/ZU

826 98 41

315

523

anowicki@ippt.gov.pl

Odolińska

Małgorzata

DOI

Oliferuk

Wiera

ZMM


177

223

wolif@ippt.gov.pl

Olszewski

Paweł

ZTI


168

411

pawel.olszewski@ippt.gov.pl

Orłowska

Anita

ZTI


427

433

aorlow@ippt.gov.pl

Osiecka

Joanna

DB

826 74 10

201

44

library@ipp.gov.pl

Ossowski

Andrzej

ZSiDU


284

509

aossow@ippt.gov.pl

Ostrowski

Marian

ZTI


428

432

mostrow@ippt.gov.pl

Osuch

Ewa

ZAF


153

429

eosuch@ippt.gov.pl

Paczuska

Dorota

ZU


174

510

dpacz@ippt.gov.pl

Palińska

Magdalena

DKB

826 89 11

112

620

mpali@ippt.gov.pl

Pałyska

Elżbieta

DF


117

119


Panasz

Przemysław183

409

ppanasz@ippt.gov.pl

Parkitna

Katarzyna234

227

kparkitna@ippt.gov.pl

Pawłowska

Maria

DPiKBN

826 97 79

358

119

mpawlo@ippt.gov.pl

Pawłowski

Piotr

ZTI


197

444

ppaw@ippt.gov.pl

Peradzyński

Zbigniew

ZMiFP


411

326

zperadz@ippt.gov.pl

Petnia

Dariusz

ZWM


286

- 7


Petryk

Henryk

ZMM


138

137

hpetryk@ippt.gov.pl

Pęcherski

Ryszard

ZMM


210

236

rpecher@ippt.gov.pl

Piechór

Kazimierz

ZMiFP


449

324

kpiechor@ippt.gov.pl

Piecyk

Paweł

DIiW


329

154

ppiecyk@ippt.gov.pl

Pieczyska

Elżbieta

ZMM


369

237

epiecz@ippt.gov.pl

Piekarski

Sławomir

ZTOC


451

118

spiekar@ippt.gov.pl

Pietrzak

Katarzyna

ZMM


456

144

kpietrzak@ippt.gov.pl

Pindakiewicz

Przemysław

DIiW


329

154

ppindak@ippt.gov.pl

Piotrzkowska

Hanna

ZU


178

519

hpiotrzk@ippt.gov.pl

Pirek

Konrad

ZU


459

220

kpirek@ippt.gov.pl

Pisarski

Dominik

ZTI


267

437

dpisar@ippt.gov.pl

Płeszka

Alicja

DPiZP

826 25 22

129

112

apleszka@ippt.gov.pl

Poniżnik

Zuzanna

ZMM


437

146

zponizni@ippt.gov.pl

Przekopiak

Marta

DPiKBN


272

120

mprzekop@ippt.gov.pl

Putek

Piotr

DIiW


329

154

pputek@ippt.gov.pl

Radziejewska

Joanna

ZWM


457

030

jradz@ippt.gov.pl

Rak

Michał

ZTI


241

443

mrak@ippt.gov.pl

Ranachowski

Przemysław

ZAF


254

533

pranach@ippt.gov.pl

Ranachowski

Zbigniew

ZAF


163

532

zranach@ippt.gov.pl

Raniecki

Bogdan

ZMM


280

141

braniec@ippt.gov.pl

Rehman

Tanzeel Ur

ZTI


432

440

trehman@ippt.gov.pl

Rejmund

Feliks

ZAF


254

533

frejmund@ippt.gov.pl

Rojek

Jerzy

ZMK


410

420

jrojek@ippt.gov.pl

Roszkiewicz

Agata

ZTOC


460

341

aroszko@ippt.gov.pl

Rożko

Ewa

ZTOC


430

117

erozko@ippt.gov.pl

Rózga

Piotr

ZU


459

220

prozga@ippt.gov.pl

Rutecka

Agnieszka

ZWM


408

037

arutecka@ippt.gov.pl

Rybakiewicz

Elżbieta

DKB


228

329

eryba@ippt.gov.pl

Sadowski

Przemysław

ZMM


453

140

psad@ippt.gov.pl

Sadlej

Krzysztof

ZMiFP


421

322

ksadlej@ippt.gov.pl

Sajkiewicz

Paweł

ZTOC


211,426

343

psajk@ippt.gov.pl

Sala

Damian

ZTI


417

442

dsala@ippt.gov.pl

Secomski

Wojciech

ZU


172

520

wsecom@ippt.gov.pl

Seredyńska

Małgorzata

ZTOC


451

118

msered@ippt.gov.pl

Sekuła

Krzysztof

ZTI


241

443

ksekula@ippt.gov.pl

Sęklewski

Michał

ZU


314

522

mseklew@ippt.gov.pl

Siemiątkowska

Barbara

ZTI


221

439

bsiem@ippt.gov.pl

Siewko-Ruszpel

Emilia

DF


188

614


Skłodowski

Marek

ZTI


345

441

msklod@ippt.gov.pl

Sławianowski

Jan

ZTOC


135

114

jslawian@ippt.gov.pl

Słowicka

Agnieszka

ZMiFP


446

327

aslowick@ippt.gov.pl

Sobczak

Maciej

ZPEKOB


207

333/345/- 9

msobczak@ippt.gov.pl

Sobczyk

Kazimierz

SPDS


149

109

ksobcz@ippt.gov.pl

Socha

Grzegorz

ZWM


262

411

gsocha@ippt.gov.pl

Sokołowska-Todorska

Joanna

DRP

828 53 72

117

616


Sosnowski

Włodzimierz

ZMK

827 46 92

147

423

wsosn@ippt.gov.pl

Starzyński

Grzegorz

ZMM


261

230

gstarz@ippt.gov.pl

Stocki

Rafał

ZMK


289

413

rstocki@ippt.gov.pl

Stupkiewicz

Stanisław

ZMM


338

135

sstupkie@ippt.gov.pl

Suwała

Grzegorz

ZTI


417

442

gsuwala@ippt.gov.pl

Sykłowska

Luiza

DKB

826 54 73

115

129

radanauk@ippt.gov.pl

Szabelak

Witold

ZTOC


460

341

wszab@ippt.gov.pl

Szalewski

Marek

ZAF


165

530


Szałkowski

Wiesław

ZWM


347

- 10

wszalkow@ippt.gov.pl

Szczepański

Janusz

ZMiFP


449

324

jszczepa@ippt.gov.pl

Szczepański

Artur

ZTOC


162

624, 625

aszczep@ippt.gov.pl

Szczerbaczuk

Zdzisław

DIiW


121

80

zszczerb@ippt.gov.pl

Szelążek

Jacek

ZAF


242

539

jszela@ippt.gov.pl

Szklarski

Jacek

ZTI


429

438

jszklar@ippt.gov.pl

Szmit

Katarzyna

Kancelaria

827 46 23

116

21


Szolc

Tomasz

ZTI


319

436

tszolc@ippt.gov.pl

Szumilas

Mateusz

ZMiFP


446

327


Szymański

Zygmunt

ZWM


231

033

zszym@ippt.gov.pl

Ściborowski

Jacek

ZAF


452

540


Świercz

Andrzej

ZTI


427

433

aswiercz@ippt.gov.pl

Tasinkevych

Yuriy

ZAF


285

535

yurijtas@ippt.gov.pl

Tauzowski

Piotr

ZMK


289

413

ptauzow@ippt.gov.pl

Tokarzewski

Stanisław

ZMiFP


161

311

stokarz@ippt.gov.pl

Tomaszewska

Jadwiga

DKB

826 54 73

115

129

jtomasz@ippt.gov.pl

Traczykowski

Piotr

ZMK


183

705

ptracz@ippt.gov.pl

Trawiński

Zbigniew

ZU


297

518

ztraw@ippt.gov.pl

Trojan

Małgorzata

DB


126

43


Trots

Igor

ZU


314

522

igortr@ippt.gov.pl

Twarowska

Katarzyna

DKB

827 46 92

164

426

ktwar@ippt.gov.pl

Tymkiewicz

Ryszard

ZU


172

520

rtym@ippt.gov.pl

Urbański

Leszek

ZMM


405/415

217/-23

lurban@ippt.gov.pl

Wajnryb

Eligiusz

ZMiFP


227

323

ewajnryb@ippt.gov.pl

Walczak

Mateusz

ZU


407

521

mwalczak@ippt.gov.pl

Walenta

Zbigniew

ZMiFP


446

327

zwalenta@ippt.gov.pl

Walerian

Elżbieta

ZPEKOB


196

123

ewaler@ippt.gov.pl

Waszkiewicz

Ewa

DPiZP


442

113

ewasz@ippt.gov.pl

Węglowska

Monika

DKB

826 98 41

219

524

mweglow@ippt.gov.pl

Węglewski

Witold

ZMM


437

146

wweglew@ippt.gov.pl

Wiącek

Dariusz

ZTI


103

431

dwiac@ippt.gov.pl

Widłaszewska

Elżbieta

DKB

826 98 13

114

623

ewidl@ippt.gov.pl

Widłaszewski

Jacek

ZWM


320

32

jwidl@ippt.gov.pl

Wieczoryńska

Joanna

DSP

826 98 23

123

619

jwieczor@ippt.gov.pl

Wieczoryński

Marek

DTA


104

29

mwiecz@ippt.gov.pl

Wieliczko-Gutowska

Aniela

DSP

826 98 23

123

619

nwielicz@ippt.gov.pl

Wist

Urszula

DPiZP


198

125

techmsp@ippt.gov.pl

Wiszowaty

Rafał

ZTI


168

411

rwisz@ippt.gov.pl

Wiśniewska

Teresa

DRP

828 53 72

117

616

twisn@ippt.gov.pl

Wiśniewska

Anna

KPK

828 74 72

152, 222

134

anna.wisniewska@kpk.gov.pl

Wiśniewski

Krzysztof

ZMK


328

410

kwisn@ippt.gov.pl

Wojciechowski

Dariusz

ZMK


168, 294

121,122,123

dwojcie@ippt.gov.pl

Wojnar

Ryszard

SPDS


451

118

rwojnar@ippt.gov.pl

Wol-Gajewska

Barbara

DOI


128

612

bwolgaj@ippt.gov.pl

Wolska

Magdalena

ZTI


153

429

mwolska@ippt.gov.pl

Wołowicz

Jolanta

ZPEKOB


207

333/345/- 9

jwolowi@ippt.gov.pl

Woźniacka

Stefania

ZMM


141

235

stewoz@ippt.gov.pl

Wójcik

Janusz

ZU


253

512

jwojcik@ippt.gov.pl

Wysocka-Fotek

Olga

ZMM


406

215

owysocka@ippt.gov.pl

Young

Toby

ZMK


131

412

tyoung@ippt.gov.pl

Zadrużna

Elżbieta

DB


126

43


Zawadzki

Zbigniew

ZTOC


424

344


Zawidzki

Maciej

ZPEKOB


171

334

zawidzki@ippt.gov.pl

Zawistowski

Zygmunt

ZTOC


135

114

zzawist@ippt.gov.pl

Zawiślak

Grażyna

Hotel

Zembrzycki

Krzysztof

ZMiFP


448

321

kzem@ippt.gov.pl

Ziabicki

Andrzej

ZTOC


209

335

aziab@ippt.gov.pl

Zieliński

Tomasz

ZTI


241

443

tzielins@ippt.gov.pl

Zienkiewicz

Bogusław

ZU


166

517

bzienk@ippt.gov.pl

Ziółkowski

Andrzej

ZWM


408

037

aziolk@ippt.gov.pl

Zych

Małgorzata

DPiKBN


272

201

mzych@ippt.gov.pl

Zychewicz

Arkadiusz

ZTI


221

439

azychew@ippt.gov.pl

Żarnecki

Piotr

ZAF


223

64

pzarn@ippt.gov.pl

Żychowicz-Pokulniewicz

Joanna

DIiW


206

108

jzychow@ippt.gov.pl